Apostil Şerhi Onayı

APOSTİL ONAYI

Her geçen gün gelişen dünyada insanlar hayatlarını belirli bir yerden yaşamanın dışına çıkarak farklı yerlere giderek farklı işler yapmaya başlamış bir vaziyettedir. Ulaşımın kolaylaştığı günümüz şartlarında insanlar farklı ülkelere giderek iş yapma ya da gezi yapma gibi alternatiflere sahip olmuşlardır. Farklı bir ülkede yapılma istenilen işlerin yerine getirilebilmeleri için bazı şartların olması oldukça olağan bir durumdur. Bu belgelerin geçerliliği için belli kurum ve kuruluşlardan geçerek onaylanması gerekmektedir. Bir belgenin gerçekliğinin onaylanması ve başka bir ülkede yasal bir şekilde kullanılabilmesi için apostil onayı alması gerekmektedir. Apostil gerek duyulan bir işlem olduğundan birçok ülke bir araya gelerek bu işlemin yapılabilmesi için bilgi alış verişinde bulunup neler yapılması hakkında çalışmalar yapmışlardır. 6 Ekim 1961 tarihinde tespiti yapılmış apostil sadece Lahey konferansına üye olan devletler ve ya kuruluşlar arasında gerçekleşmektedir. Kullanılması gereken belge tarafındaki devlet ya da kuruluşun belge4yi bakanlık ya da merci gibi kuruluşlarda gerçekliğinin ispatlanmasını sağlayarak işleme hazır hale gelmesiyle belgenin kullanılacağı ülke belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal çerçevede değerlendirilir.

Apostil onayı almış belge Lahey konferansının üyeleri ya da taraflarından oluşmuş topluluklar içerisinde geçerliliğini yasal olarak kabul ettirmiş sayılmaktadır. Apostil belgesinin sahip olması gereken bir takım kurallar bulunmaktadır. Belgede kullanılacak ana başlığın Fransızca olması gerekmektedir. Convention de la Hay edu 5 octobre 1961 olarak belirtilmesi zorunlu bir şart olarak koşulmaktadır. Belgenin kullanılma geçebilmesi için gerektirdiği bazı kurallardan bahsedecek olursak: Belgenin düzenlendiği ülkenin adının, belgeyi imzalayan kişinin adı, belgeyi imzalayan kişinin sahip olduğu konum, belgenin mühürlenmesini sağlayan mekânın adı, belgenin tasdik edildiği yerin adının belirtilmesi, tasdik işlemin yapıldığı tarihin belirtilmesi, apostilin düzenlenmesini sağlayan makamın adı, apostilin kendisine özgü olan numarası, apostil düzenlemesinde işlem gerçekleştiren makamın mührü ya da kaşesi ve en son olarak apostiln düzenlemesini sağlayan yetkili kişinin imzası gerekli olan kurallar çerçevesinde bulunmaktadır.

Apostil onayı alan bir belgenin gerçekliğinin ispatlandığı bir ülke ile onayının doğruluğuna dair bir takım işlemler yapıp kullanıma sunmaya çalışan yabancı ülke belgenin istenilen işlem için rahatlıkla kullanılmasını sağlamaktadır. Bu belge farklı birçok imza yetkisi olan kuruluştan onaylattırılabilir. Savcı zabıt kâtibi ve ya başka bir yerden temin edilmiş belgenin devletin yargı sistemi olan mahkemeler bağlı olan görevlilerin düzenlediği belgelerin idari belge noter senetleri ve ya belge sahibinin adına dair olarak özel olarak imzalanması belgelerin resmi yetkililerce taktiğinin verilmesini resmi olarak beyan etmektedir. Belgenin kulanım alanda göre farklı yerlerde imza yetkisi oflaması olağandır. Örneğin; diplomasi ya da konsolosluk memurlarının düzenleyip imzaladıkları belgeler ticari ya da gümrük işlemleri ile tam olarak bağlantılı bir idari belge niteliği taşımaktadır. Uluslararası yapılan sözleşme TBMM tarafından onaylanması yetkili kanun hitabı alarak milli kanunlarımızdan biri olabilmektedir.