Ardıl Tercüme Bürosu

İşyerlerindeki toplantılarda veya kitap, dergi ve makaleleri farklı dillerde yayınlamak için çevirilere ihtiyaç duyulmaktadır. Teknolojik gelişmeler arttıkça insanların her şeye ulaşımları da artmakta ve birbirinden farklı ve gelişmiş yöntemler ortaya çıkmaktadır. Birbirinden içerik olarak farklı uygulamaları olan çevirilerde özellikle daha az kişi ile ve kapsamlı çevirilerde ardıl çeviri kullanılmaktadır. Bu çeviri şeklinin kullanılması için daha çok toplantının gizli, resmi, teknik ve kısa olması gerekmektedir. Dünya geliştikçe her zaman değişimler yaşanmakta ve yeni iş kolları da ortaya çıkmaktadır. Çeviri veya tercümanlık, her alanda kullanılabilecek ve gözde meslekler arasında bulunmaktadır. Her dilde çeviri imkanı sunan tercümanlık büroları ile çalışmak kişiye de ayrıca farklı deneyimler katmaktadır.

Çevirinin amacına ve içeriğine göre değişen çeviri çeşitlerinde biri seçilebilmekte ve bu yönde daha önce araştırılmış ve deneyimi olan tercüman çevirileri yapmak için görevlendirilmektedir. Çeviriler arasında en zor olan ardıl çeviri olmaktadır. Bunun sebebi ise tercümanın konuşmacıyı sonuna kadar dinlemesi, gerektiği yerlerde notlar alıp hedef dile çevirmesi olmaktadır. Yazılı çeviriye göre daha zor olmasının sebebi ise geriye dönük kontrol veya düzeltme olanağının bulunmamasıdır. Bu neden ile ardıl çevirileri yapacak tercümanların hem hedef dile hem de çevirisinin yapılacağı dile hâkimiyetinin en yüksek seviyede olması gerekmektedir. Tercümelerde yapılacak en ufak hatada yanlış çevirilere ve istenmeyecek sonuçlara yol açacağından tercümanın; dinleme, anlama ve telaffuzunun iyi olması en gerekli hususlardan olmaktadır. Bu neden ile her tercüme gerektiğinde adayların önceden tanınması ve bilgilerinin test edilmesi yanlış ve istenmeyen sonuçların önlenmesini sağlamaktadır. Bir metnin sözlü iletişim ile bir dilden başka dile çeviren tercümanlar; kitap, film, makale, hukuki sözleşmeler veya tez gibi belgeleri tercüme etmekte ve bu işi bir meslek olarak yapmaktadır. Dünyanın ne kadar büyük olduğu düşünülse de tam aksine dünya gitgide küçülen bir yer olmakta ve insanların iletişimi daha kolay hale gelmektedir. Ülkeler arası ticari ilişkiler artmakta, diplomasi ilerlemekte, yazılan kitaplar her dilde yazılabilmekte veya çevirileri yapılmakta böylelikle her alanda tercümanlığa gerek duyulmaktadır.

Tercüme konusunda iki dil bulunmaktadır. Kaynak dil ve hedef dil olarak tanımlanan bu diller de tercümanın dillere hâkimiyete çok önemli olmaktadır. İngilizceden Türkçeye yapılan çevirilerde kaynak dil İngilizce hedef dil ise Türkçe olmaktadır. Ardıl çeviri de özellikle her iki dilin de iyi bilinmesi ve not tutma yeteneği çok önem teşkil etmektedir. Profesyonel olarak not tutma teknikleri bu çeviri tarzında daha önemli olmaktadır böylelikle daha uzun konuşmalar da kolaylıkla çevrilebilmektedir. Tercüman karşısındaki konuşmacının sözlerini ya not almakta veya hafızasında toplamak zorunda kalmaktadır. Bu çeviride konuşmacı üç veya beş cümle söyledikten sonra durmakta ve tercüman aldığı notlar vasıtası ile çeviriyi yapmaktadır.