Hukuki Tercüme

HUKUKİ TERCÜME HİZMETLERİ

Tüm dünyada ve ülkemizde en çok çevirisi yapılan tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda yerel, genel, ulusal ve uluslararası boyutta hukuki tercüme konusunda çok fazla ihtiyaç vardır. Kapsam olarak hukukta, kanunlarda ve mahkemelerde ihtiyaç gibi görülse de, günümüzde daha çok ticari ve siyasi alanda ihtiyaç halindedir. Bu alan oldukça fazla uzmanlık ve deneyim gerektirmektedir. Bu konuda çeviri yapabilmek için ilgili alanlarla yakında ilgili, tecrübeli, profesyonel çevirmenler ihtiyacı vardır. İlk branş eğitimlerinden itibaren bu alanda aşina olmak, deneyim kazanmak ve yüksek seviyede bilgili olmak çok önemlidir. Hukuki alanda hiçbir şekilde hataya yer olmamaktadır. Bu nedenle bu kapsamda verilen hizmetlerin önemi çok büyüktür ve çok yüksek bir özen gerektirmektedir.

Bu kapsamda hizmet veren çevirmen ve tercüme büroları her türlü sözleşme, boşanma davaları, kanun, belli düzenlemeler, anayasa ve benzer alanlarda uzmanlık gerektirmektedir. Bunun içinde hukuki tercüme işleri oldukça zordur. Çok sayıda büro faaliyet göstermektedir. Hukuk alanında uzman çalışanlarla farklı sektörlerde kurumlara, bireylere, hukuki mahkemelere ve çok daha fazlasına sorunsuz hizmetler vermektedir. Siyasi anlamda da çok önemlidir. Son dönemde ülkemiz pek çok farklı ülke ile diplomatik ilişkileri sıklaştırmış ve daha etkin olmaya başlamıştır. Bu nedenle çoğu zaman hukuki tercüme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Özellikle bu tarz diplomatik işlemlerde ortaya çıkan hukuki tercüme ihtiyacı asla hata kabul etmeyecek bir işlemdir. Yapılacak en basit bir hata devleti bağlayacak ve bu anlamda dönüşü olmayan sıkıntılara yol açabilecektir. Bu büroların bu anlamdaki görev ve sorumlulukları çok fazladır. Ticari alanda da uluslararası faaliyetlerde bulunan firmalar, çok uluslu şirketler ve yabancı ortaklığı olan kurumlar içinde gereklidir. Bu anlamda yapılacak sözleşmeler, yazışmalar ve diğer hukuki evraklar için bu hizmetin alınması şarttır. Bu kapsamda yapılan tercüme işlemlerine bazı örnekler verebilir. İhale şartnamesi, her türlü vekâletname, mahkeme kararları, kira kontratları, uluslararası anlaşmalar bu kapsamda verilebilecek örnekler arasında yer almaktadır.

Bazı çevirilerin önemi çok fazladır. Özelliklede hukuki tercüme alanında buna ihtiyaç çok fazladır. Bu tarz durumlarda yeminli tercüme hizmeti almak önem arz etmektedir. Pek çok farklı tercüme bürosu bu hizmeti her zaman sunmaktadır. Sözleşme, mahkeme, yasal uyarılar, gizlilik sözleşmesi, hukuki sertifika, yasa ve yönetmelikler, patent ve marka başvuruları, teknik belgeler, ruhsat ve ehliyet belgeleri, uzman raporları ve benzer önemli evraklarda kesinlikle yeminli tercüme hizmeti alınmalıdır. Aksi takdirde önlenemez hatalar ve sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle yeminli tercüme hizmetlerinde her türlü sorumluluk büro ve çevirmene ait olduğu için çok daha dikkatli ve de hatasız bir çalışma olacaktır. Her türlü alanda farklı dilleri anlama, başkalarına kendi dillerinde anlatma konusunda özenli olunmalıdır. En doğru şekilde türcüme edilmeli ve hiçbir hataya yer verilmemelidir.