İstanbul Tercüme

İSTANBUL TERCÜME

Gelişen iletişim imkânları ile her sektör içerisinde yabancı dil gerekliliği olmaktadır. Özellikle resmi işlemlerde İstanbul tercüme hizmetleri sorunsuz çalışmalar oluşturacaktır. Tercüme büromuz içerisinde eğitimli kadromuz ile hizmetler sunulmakta, her sektör için işin uzmanı tercümanlar sayesinde kaliteli sonuçlar alınmaktadır. Evraklarınızın tasdik işlemleri içerisinde noter yeminli tercüme hizmetleri sunulmakta ve özenli bir şekilde hazırlanan evraklar kapınıza kadar teslim edilmektedir. Verilen hizmetler arasında AB hibe programları tercümeleri bulunmaktadır. Bu alanda AB uyum süreci içerisinde hazırlanan projelerle ilgili formaların eksiksiz bir şekilde hedef dile çevrilmesi söz konusudur. Çeviri yapılacak belgelerde kelime kelime yapılan tercümeler esas anlamı karşılayamayacaktır. Bunun için uzman tercümanlardan hizmetler talep etmek çok önemlidir.

Tercih edilen İstanbul tercüme hizmetleri arasında akademik tercümelerde bulunuyor. Özellikle dünya çapında yayınlanan bilimsel makaleler ilgili araştırmalarda metnin birebir karşılığı hedef dile çevrilmektedir. Doktora tezleri, projeler, sunumlar ya da sosyal- fen bilimleri, edebiyat, tıp, hukuk gibi alanlarda dünya çapında bilgilerin dilimize çevrilmesi söz konusu olacaktır. Tercüme bürosu hizmetleri arasında İngilizce ve Almanca gibi en çok talep edilen dillerin yanında 30 farklı dil üzerinden de tercüme işlemleri yapılmaktadır. Çeviri işlemlerinin en çok gereklilik oluşturduğu alanların başında apostil tasdikli tercüme hizmetleri gelmektedir. Bu hizmetlerde resmi bir evrağın bulunduğu ülkede yasal olarak bir geçerliliği olması açısından tasdiklenmesi işlemidir. İkametgâh, nüfus cüzdan gibi belgeleri bu başlık altında saymak mümkün olacaktır. Hukuki tercüme işlemlerinde ise resmi evrakların sorunsuz bir şekilde tercümesi yapılmaktadır. Özellikle hukuki terimler baz alınarak yapılan tercümeler sayesinde metinlerden orijinal çevriler elde edilmiş olacaktır.

İşaret dili tercüme hizmetleri de verilebilmekte, bunun yanında medikal tercüme hizmetleri de sunulmaktadır. Özellikle bu alanda uzmanlığı bulunan tercümanların kelimelerin terim anlamlarını baz alarak çevriler yapmakta ve bu sayede metinlerin en doğru karşılıkları elde edilmiş olmaktadır. En gerekli İstanbul tercüme hizmetleri arasında noter tasdikli tercüme hizmetleri geliyor. İmza sirküleri, terhis belgeleri, adli sicil kaydı, tapu gibi evrakların farklı ülkelerde resmi bir anlam taşıması için noter tasdikli olarak sunulması gereklidir. Pasaportlar içinde aynı işlemler yapılabilmektedir. Teknik tercüme hizmetlerinde farklı kategoriler içerisinde sunulan hizmetlerde uzman tercümanlar aracılığı ile tercümeler yapılmaktadır. Bunların yanında toplantılarda, konferans ya da seminer gibi aktivitelerde simultane tercüme hizmetleri büyük gereklilik oluşturmaktadır. Anlık olarak konuşmacının katılımcılara tercümesi yapılabiliyor. Bu da toplantıların daha da verimli olmasını sağlamaktadır. Yazılı, sözlü ve yeminli tercüme hizmetleri de sunulmaktadır. Tercüme hizmetlerinde her alanda uzman bir tercümanın terim anlamlarını baz alarak yapacağı çevirilerle sorunsuzluk sağlanacaktır. Farklı dillerin kendilerine has üslupları olacaktır. Dilimizde de olduğu gibi kelimelerin sözlük anlamı dışında terim anlamları da bulunmaktadır. Bu nedenle terim anlamları ile çeviri yapmak doğru belgeler ve bilgiler ortaya çıkaracaktır.